Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Apáczai Csere János-díj

  • paragvari.hu
  • 2022. június 3.

Kőváriné Fekete Marietta húsz esztendeig volt a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola intézményvezetője. Pedagóguspályájának javarészét ebben az iskolában töltötte. Paragváris pályafutását 1987-ben matematika-testnevelés szakos tanárként kezdte, 1996 és 2000 között igazgatóhelyettesként tevékenykedett, 2000-2020-ig intézményvezetőként irányította az iskolát. Fő céljának a nagy múltú (1906-ban alapított) iskola hagyományainak, értékeinek megtartása mellett új, maradandó értékek megteremtését tartotta. Hitvallása szerint minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének maximumát, egészséges és képzett felnőtté válhasson, aki bízik önmagában, felelősséget érez embertársai és környezete iránt. Egy sajtónyilatkozatában így fogalmazott:


„Tudással bíró, boldog embereket akarunk iskolánkból kibocsátani. Boldog ember az, aki a saját területén a legjobbak közé tud tartozni, az teljesen mindegy, hogy ő a legjobb szakács vagy a legjobb érsebész, de a saját választott pályáján, amiben kedvét leli, ott legyen a legjobbak között. Ez az, amiből nem szabad engednünk.”

Az irányítása alatt álló iskola Vas megye és Szombathely legnagyobb általános iskolája, jelenleg 32 tanulócsoporttal, 738 fővel működik, két összevont osztályuk a Szombathelyhez közeli Náraiban tanul. Az iskolát – tagozatai, országos verseny- és kompetenciamérési eredményei, komplex művészeti tevékenysége, projektjei miatt - a megye és a város legjobbjai között tartják számon. Hagyományok és modernség együtt jellemezték vezetői tevékenységét. Ennek egyik alappillére az iskola zenei tagozata, amely – Kodály Zoltán személyes támogatásával – az 1956/1957-es tanévben indult. Gyermekkórusaik – Kicsinyek Kórusa, Kodály Kórus – gyakran szerepelnek városi rendezvényeken, lemezfelvételeken, s minden esztendőben két színvonalas hangversenyt adnak az iskolai gyermekközösség, szüleik, tanáraik és a város számára.

Igazgatása alatt a zenei tagozat tevékenysége megújult. A kórusmunka mellett a tanulók kézműves foglalkozásokon, a városi zeneiskolával kialakított együttműködés keretében pedig hangszeres és szolfézs órákon vehetnek részt az iskolában. Kezdeményezésére a művészeti tárgyakat tanító pedagógusokból létrejött a Kreatív Tanárműhely, mely a tanulókkal nagyszabású művészeti projekteket valósított meg. Az egész tanévet átfogó, énekes, táncos színpadi produkciók megvalósítása valóságos közösséggé formálta a résztvevő gyermekeket, tanárokat, iskolai alkalmazottakat, szülőket. Közös munkájuk eredményeként születtek és születnek meg a város közművelődési intézményeiben nagy sikerrel bemutatott színházi előadások, melynek gyermekszereplői és nézői minden alkalommal életre szóló élménnyel gazdagodnak. (2001: Pogány mitológia, avagy Rege a csodaszarvasról, 2002: Reneszánsz lakoma, 2003: A fáraók országában, 2004: Háry János, 2006: Iskola a város közepén, 2008: Holló képében, Mátyás-játék, 2011: Lúdas Matyi, 2015: A szabadság örökösei, film az 1956 os forradalom és szabadságharc emlékére, 2018: #Zgrund, A Pál utcai fiúk). Az iskola német nyelvi tagozata is nagy múltra tekint vissza, az 1966/1967-es tanévben – a városban elsőként – indult. Tagozatos diákjaink évtizedek óta kiemelkedő eredményekkel szerepelnek tanulmányi versenyeken, s az utóbbi években többen közülük középfokú nyelvvizsgával fejezték be általános iskolai tanulmányaikat. Az iskola minden esztendőben német nyelvi vetélkedőre hívja a város iskoláit.

Társadalmi igényekre válaszolva a 2002/2003-as tanévben megteremtette az iskolában az angol nyelvi tagozatos képzés elindításának feltételeit. Támogatta a nyelvtagozatos diákok külföldi tanulmányútjait, melynek során a tanulók már többször eljutottak tanáraik kíséretében Nagy-Britanniába, Ausztriába is, hogy ismerkedjenek az adott nyelvterület kultúrájával, és idegen nyelvi környezetben is kipróbálhassák nyelvtudásukat. A kor igényeinek megfelelően számos informatikai fejlesztés fűződik nevéhez. A TIOP 1.1.1/107 pályázat és helyi források felhasználása révén az iskola 22 tanteremében működik interaktív tábla, további 5 tanteremben projektor. Irányítása alatt három informatikaterem került kialakításra az intézményben. Valamennyi osztályteremben és az iskolai könyvtárban is található számítógép. A tanári szobában 4+2 munkaállomás és digitális információs tábla áll rendelkezésre. Az iskola épületeiben teljes a vezeték nélküli internet lefedettség. Egy osztályteremben tabletek segítségével is tanulhatnak a diákok. Külső cégekkel kialakított együttműködésének eredményességét jelzi, hogy 2014-ben a szombathelyi TDK gyár a Suli Művek Program keretében adta át Magyarország első 3D technológiájával felszerelt általános iskolai laborját, 2018-ban pedig felújította az iskola fizika szaktantermét.

Az iskola arculatának meghatározásában fontos elemnek tekintette a tehetséggondozást. Ösztönözte kollégáit a kimagasló eredmények megtartására – évente 50-70 tanuló képviseli országos tanulmányi-, művészeti- és sportversenyek döntőiben az intézményt –, s az új tehetséggondozó módszerek, utak, szervezési formák megtalálására. A kiemelkedő eredményeket elért tanulók elismerésének, jutalmazásának egyedi formáit alakította ki, kezdve az igazgatói irodában történő beszélgetésektől, az iskola honlapján való megjelenítéstől, az igazgatói dicséretek és könyvjutalmak átadásán keresztül, az év végi ünnepélyes fogadás megrendezéséig.

Sikereiben talán kevésbé látványos, de eredményeiben annál fontosabb feladatának tartotta a lemaradó, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel, zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésének, felzárkóztatásának irányítását, támogatását. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel a szaktanárok, tanítók mellett gyógypedagógusok is foglalkoznak az igazgatónő által megálmodott és kialakított fejlesztőteremben. A hátrányos helyzetű tanulók iskolai szervezésű nyári táboroztatását évtizedek óta fontos szívügyének tartotta. Az iskola tanulói az országos kompetenciaméréseken megállják helyüket, minden esztendőben a megyei jogú városok átlaga fölött teljesítenek. Az iskolából továbbtanuló diákok adatai önmagukért beszélnek: tanulók 5 százaléka tanul tovább érettségit nem adó iskolában, a többiek gimnáziumban vagy technikumban folytatják tanulmányaikat.

Irányítása alatt az intézményben szerteágazó és magas színvonalú sporttevékenység alakult ki. Kiemelt sportágként kezelte a kosárlabdát, az úszást és a vízilabdát, de a tanulók más sportágakban is kipróbálhattak magukat. Szoros együttműködést alakított ki városi sportegyesületekkel (Falco, Ifjú Sólymok KSE, Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola, Aligátor SE.) A 2019/2020. tanévtől már vízilabda oktatás is folyik iskolában. Hagyományt teremtett a Március 15. és Mikulás Kupa nevű városi rendezvényeinkkel. Fokozott figyelemmel kísérte és támogatta a sporttehetségek fejlődését, akár magántanulói tanrend kialakításával is. Az iskolai élet emblematikus jellemzőinek tekintette a színvonalas ünnepélyeket, megemlékezéseket, amelyek nemcsak élményt jelenthetnek a tanulók számára, hanem az elődök tiszteletére, a hazához való kötődésre, a szülőföld szeretetére is nevelik őket. E rendezvények közül kiemelkedik a „…haza, nemzet és nyelv…” című városi műveltségi vetélkedő, amelyet 20 évig szívügyének tartott igazgatónő, s szervezésében – és megvalósításában is – minden esztendőben személyesen vett részt. Hasonló okok miatt támogatta a Határtalanul program elindulását is az iskolában, melynek keretében 7. osztályos diákjaink felejthetetlen utazást tettek a Felvidéken, vagy Erdélyben. Ünnepi műsoraikkal, hangversenyeikkel folyamatosan részt vesznek a város életében az iskola diákjai. Az általa támogatott és elindított iskolai rendezvények, programok másik jelentős része a közösségi élet színterét is jelenti a gyermekközösségeknek. Ilyenek – a hagyományos programokon túl – a szüreti és farsangi mulatságok, a népmese napja, Mikulás-nap, karácsonyi hangversenyek, farsang, sportnapok, madarak és fák napja, fizika napja, történelmi emléknapok, erdei iskolák.

A beiskolázást az iskola jelene és jövője szempontjából egyaránt meghatározó tevékenységnek tekintette. Több, városi szinten is példaértékűnek számító kezdeményezést indított el: Gólyanap, óvodás rajzpályázat, Iskolakóstoló. Hagyományossá váltak az iskolában az általa tartott szülői értekezletek első és nyolcadik évfolyamon. A szülői munkaközösséggel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, a felmerülő problémák megoldásában támogatta őket, segítségükkel számos iskolai fejlesztést valósított meg. Emberfeletti munkával irányította 2012-ben az iskola felújítását, melynek során az iskolaépület visszakapta régi patinás külsejét. Lecserélték a tetőszerkezetet, a nyílászárókat, a vizesblokkokat, felújították a mosdókat. Eredeti színvilágában újult meg az iskola külső vakolata. A B épület földszintjét akadálymentesítették, a tornaterem épületére napelemek kerültek, megújultak az aulák, a klubhelyiség, az iskolaudvar. A tanulók modern tanulóasztalokat, székeket és udvari játékokat kaptak.

Intézményvezetői tevékenységét nagy szakértelemmel végezte. Munkájában elhivatott, az iskolavezetéssel és kollégáival demokratikusan együttműködve, példát mutatva valósította meg a közös iskolai célokat. Stratégiai tervező munkája példaértékű a mai napig. Tudását vezetői munkája során folyamatosan gyarapította. 2014-ben mesterpedagógusi minősítést szerzett, 2015-től szakértői feladatokat látott el. A jogszabályok követését folyamatosan, naprakészen végezte, a változásokról folyamatosan tájékoztatta kollégáit. Az iskolai élet minden területére kiterjedő informatív honlap létrehozását kezdeményezte és iskolai levelezőrendszert működtetett. Támogatja a kollégákat az iskolát előre vivő innovatív törekvéseikben, ezekhez – ha szükséges – forrásokat, támogatókat keresett. Ösztönözte a továbbképzéseken és minősítéseken való részvételt. Iskolai átvilágítások alkalmával – intézményi önértékelés és vezetői tanfelügyelet 2018-ban – kiválónak és példaértékűnek minősítették intézményvezetői tevékenységét.

Kollégái munkájának elismerésére az iskola 100. jubileumi ünnepségének évében, 2006-ban iskolai emlékplakettet alapított. A jó munkahelyi légkör kialakítását az iskolában folyó oktató-nevelőmunka egyik fontos feltételének tartotta. Kollégái mai napig tisztelik, munkáját elismerik, vezetőként felnéznek rá és szeretik. Szívből gratulálunk, további jó egészséget, nyugdíjas éveihez sok örömöt kívánunk!