Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Iskolánkért Emlékplakett 2023

  • paragvari.hu
  • 2023. június 17.

2005-ben, az iskola 100 éves jubileuma tiszteletére „Iskolánkért Emlékplakettet” alapítottunk, melynek első nyolc példányát azok a már nyugdíjas kollégák és igazgatók vehették át a jubileumi ünnepségeken, akik a gyermekekért, az iskoláért kiemelkedően sokat tettek.

Így részesültek e kitüntetésben az alapító Szent Domonkos Rend képviselői, az iskola volt igazgatói, valamint azok a ma már nyugdíjas kollégák, akik az iskola két alapvető különlegességét, a zenei és a nyelvi tagozatot megálmodták, megalapozták és útjára indították.

A 2007-es évtől kezdve minden évben két pedagógus részesül ebben az elismerésben, egy alsó és egy felső tagozatos nevelő.

Azok a kollégák nyerték el e kitüntetést, akiknek szakmai munkáját, tehetséggondozó tevékenységét, az iskoláért való önfeláldozását, kollégákkal való együttműködését, segítőkészségét és emberségét a nevelőtestület a legkiemelkedőbbnek, legpéldamutatóbbnak találta.

Az emlékplakettet a tantestület tagjainak titkos szavazata alapján 2023-ban az alsó tagozaton tanító pedagógusok közül Horváthné Szalay Gabriella tanítónő, intézményvezető-helyettes kapta.

Horváthné Szalay Gabriella szakma iránti elkötelezettsége, tudása, módszertani felkészültsége kiemelkedő. Magas szintű pedagógiai munkáját a szakmai tájékozottság, tervszerű, céltudatos következetesség jellemzi. Minden napi pedagógusi gondolatainak középpontjában mindenkor a gyerek, a gyerekközpontúság áll! Fontosnak tartja, hogy minden gyerekkel megismertesse és megszerettesse az olvasás örömét, mely cél elérése érdekében magyar órát rendszeresen új és újabb módszerekkel, korszerű pedagógiai eszközökkel színesíti. Folyamatos, magas színvonalú szakmai munkájával hozzájárult intézményünk jó hírének fenntartásához.

Intézményvezető-helyettesként az alsó tagozat szakmai irányításán túl, az iskola arculatát és jövőjét formáló gondolataival, cselekedeteivel igyekszik iskolánkért dolgozni. Kreatív ötletei segítségével újulnak meg beiskolázásunkhoz kapcsolódó rendezvényeink, programsorozatunk, illetve egyéb iskolai alkalmaink.

Tudását, tapasztalatait szívesen osztja meg kollégáival. Támogatja, tanácsaival segíti a pályakezdő tanítók beilleszkedését, kezdeti lépéseit iskolánkban, a pedagógus pályán. Tucatnál is több pedagógust segített szakmai tanácsaival a minősítési rendszerben történő előre lépéshez. Fontos kapcsolatot tart más intézményekkel, melyek lévén a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztő tevékenységét támogatja, iskolánk fejlesztő munkáját koordinálja.

Tudásának, emberségének köszönhetően kollégái elismerik és szeretik. Vezetőként emberismerete, empátiája, precizitása és határtalan munkabírása teszi nevelőtestületünk nélkülözhetetlen tagjává.

A plakett alapítói akaratuk szerint olyan kollégákat tartottak érdemesnek az elismerés átvételére, akik a pedagógus közösségért szívesen és hatékonyan tevékenykedtek, a gyermekek körében is értékes közösségeket építettek, a szülők körében is megbecsülésre tettek szert. Horváthné Szalay Gabriella tanítónő mindezen gondolatoknak, kívánalmaknak magas színvonalon felel meg.

A pedagógus pályán eltöltött hosszú, csillogó gyerekszemekkel és sok mosollyal teli éveket kívánunk! Elismeréséhez szívből gratulálunk!

Az emlékplakettet idén a felső tagozatban dolgozó pedagógusok közül Szendrődiné Módli Ilona érdemelte ki.

Szendrődiné Módli Ilona pályafutását szinte teljes egészében intézményünkben töltötte. Alig akad olyan paragváris diák, akit – tantárgyából adódóan – a felső tagozaton hosszabb, rövidebb ideig nem tanított.

Mindig törekedett arra, hogy az elméleti tudás mellett gyakorlati tudással is gazdagodjanak tanítványai, melynél a hangsúlyt a kreativitásra, az igényességre és a pontosságra helyezte. Pályafutása alatt tantárgyai, tanítandó tananyagai folyamatosan változtak, alakultak, mely nem csak fejlődést kívánt tőle, de gyakran a társadalmi elvárások mentén való új gondolkodást, új szemléletet. Fontosnak tartja, hogy diákjai a megismerhető múlt és jelen értékei tükrében kreatívan gondolkodjanak a jövő élhető életével, fenntartható társadalmával kapcsolatban.

Iskolánkban a nagy múltú „...haza, nemzet és nyelv...” városi műveltségi vetélkedő lebonyolítását évtizedeken keresztül segítette. Szívügyének érezte, hogy évről évre táboroztassa iskolánk nehezebb körülmények közt élő gyerekeit. Az IBAVIT táborban vidám, örömteli, játékos napokat tölthettek együtt úgy, hogy közben kis országunk különböző tájegységein is barangolhattak.

Tantestületünk aktív tagja, akire intézményi kereteken kívül is mindig számíthattunk.

40 évnyi pedagógus pályája végén nyugdíjas éveihez jó egészséget, sok szép élményt kívánunk!