Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Tankerületi elismerések - 2023

  • paragvari.hu
  • 2023. június 15.

Az idei tanévben, pedagógusnap alkalmából a Szombathelyi Tankerületi Központ több pedagógust –köztük paragváris tanárokat is– elismerő oklevélben részesített, melyet mindennapi munkájuk, az idei tanévben elért eredményeik elismeréseként, vagy szakmai pályafutásuk előtti tiszteletből adott át.

Iskolánk pedagógusai közül a Bartók Zeneiskola tanévzáró ünnepélyén 2 fő vehette át az elismerő okleveleket. Szeretettel gratulálunk Földesi Jánosné és Földesi János kollégáknak!

A Paragvári Utcai Általános Iskola nevelőtestületéből 2023-ban pedagógusnap alkalmából elismerő oklevelet kapott: Csordás Ildikó, Némethné Számedli Szilvia és Szabó Lilla.

Csordás Ildikó

Szakmai elkötelezettség, kimagasló tudás, kreativitás, gazdag módszertani tárház jellemzi pedagógiai munkáját. Tehetséggondozó tevékenysége példaértékű, de fontosnak tartja, hogy a felzárkóztatásra szoruló tanítványait is motiválja, sikerélményhez juttassa, a magyar nyelv, az olvasás szeretetére nevelje.

Iskolánkban a nagy múltú „...haza, nemzet és nyelv…” városi műveltségi vetélkedő lebonyolítását évekig segítette, az idei tanévben az alsó tagozatos verseny szervezéséért, lebonyolításáért vállalt felelősséget.

Osztályfőnökként mindig arra törekszik, hogy összetartó, egymásra számítható közösséget alakítson ki, ahol a gyerekek és a pedagógusok közösen jó hangulatú, vidám tanórákat, délutánokat töltenek el együtt. Nagy hangsúlyt fektet az iskolán kívüli ismeretszerzésre, így minden lehetőséget kihasznál arra, hogy a városban, vagy annak környékén megrendezésre kerülő kulturális programokon, néphagyományokra épülő foglalkozásokon részt vegyen tanítványaival.

Kollégái mindig számíthatnak rá. Véleményének, gondolatainak megosztásával segíti az alsó tagozaton felmerülő feladatok, problémák hatékony megoldását.

Némethné Számedli Szilvia

Precíz, pontos munkavégzés jellemzi napi munkáját, mellyel jó példát mutat tanítványai számára is a matematika tanítás során. Munkaközösség-vezetőként felelősséggel végzi és irányítja kollégái munkáját. Fontos szerepet vállal az iskolánkba érkező kollégák beilleszkedésének segítésében. Egyetemi hallgatók mentorálásában, illetve a tanárszakos hallgatók hospitálásai során szívesen osztja meg tapasztalatából adódó tudását a leendő pedagógusokkal.

Osztályfőnökként fontosnak tartja a diákokkal és szülőkkel való jó kapcsolat kiépítését, e cél eléréséhez aktív, napi kapcsolatot tart fenn a szülőkkel. Iskolán kívül szervezett programokkal, táborokkal elősegíti a baráti kapcsolatokon alapuló osztályközösségek kialakulását.

Mérési koordinátorként a 2022/2023. tanévben szervezte és szakmai segítségével irányította iskolánk 6 évfolyamán a megújult és átalakított országos mérési rendszert. A mérés eredményeinek feldolgozása, elemzése során számíthatunk szakmai munkájára, meglátásaira.

Kollégái mindig számíthatnak rá. Informatikatanárként nemcsak a diákok, hanem pedagógus társai digitális kompetenciáit is fejleszti segítő, támogató ötleteivel.

Szabó Lilla

Szakmai elkötelezettsége, tudása, módszertani gazdagsága kiemelkedő. Kreatív, általa készített játékokkal, interaktív alkalmazásokkal teszi minél változatosabbá, színesebbé óráit. Törekszik arra, hogy minden tanítványával megszerettesse a német nyelvet, s a mindennapok világában, anyanyelvi közegben is bátran tudják alkalmazni a megszerzett tudásukat.

Kedves személyiségével minden tanítványát motiválja a minél jobb teljesítmény elérésére. Pályafutása során tanítványai minden évben kiemelkedő eredményeket érnek el az országos tanulmányi versenyeken. Fontosnak tartja, hogy sikerélményhez juttassa tanítványait.

A 2022/2023. tanévben önzetlenül segítette fordításaival az ukrán anyanyelvű tanulók, illetve családjaik mindennapjait.

Osztályfőnökként célja a minél összetartóbb közösség kialakítása, ezért rendszeresen szervez erdei iskolai táborokat, ahol diákjai kötetlenül, vidáman, játékos módon ismerik meg egymást, tanáraikat, s szereznek olyan élményeket, tapasztalatokat, melyekre szívesen emlékeznek vissza még felnőttként is.

Nevelőtestületünk mindig számíthat aktív szervező, segítő munkájára, ahogy tanítványai szülei is. Értékrendjével, szakmai munkájával, igényességével példát ad mindannyiunk számára.

Mindnyájuk elismeréséhez szívből gratulálunk!