Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

János vitéz és az 5. osztály magyar II-es csoportja

  • Szecsődi Tímea
  • 2023. június 15.
Mi, az 5. osztály II-es magyar csoport tanulói arra szerződünk, hogy tudásunk és képzeletünk szárnyán felemelkedünk, elkísérjük Kukorica Jancsit kalandjaira, vele leszünk, segítjük, ha kell, majd visszatérve bőségesen beszámolunk mindarról, amit jártunkban-keltünkben, jól körülnéztünkben ott megtapasztaltunk.

Kelt Szombathelyen, az Úrnak 2023. esztendejében, Boldogasszony havának 13. napján.

Az ötödik osztály mindig nagy váltást jelent a diákok számára. Olvasás és írás helyett magyar nyelv és irodalom van, s a művek felé máshogy kezdünk közelíteni, mint alsó tagozatban. Petőfi elbeszélő költeménye azonban remekül segíti az átvezetést, hiszen még egy kicsit ott maradunk a mesék világában, de már egy kis irodalomelmélettel is megismerkednek a diákok.

A több hónapos projekt alatt egyénileg és párban is dolgoztak, s megismerték, hogy lett Kukorica Jancsiból János vitéz. Bevezető feladatként, kapcsolódva a Petőfi-emlékévhez, túrát terveztek Magyarországon járva a költő életútjához. Két-három fejezetenként haladva illusztrációkat, babákat készítettek, s tanórai keretek között bábjátékra is sor került, mellyel elmélyítettük a történetet. Számos alkalommal vették fel egy-egy szereplő alakját és képzelték maguk a helyükbe, megpróbáltak úgy gondolkodni, mint a huszárok, az óriások vagy a tündérek. A mesetérképen való kalandozás mellett azonban kitértek a régi falusi munkákra, szakmákra, és még mértani számításokat is végeztek a ma már nem igen használatos mértékegységekkel. A legkedveltebb feladatok azonban a makett készítés volt és a Tündérországot őrző szörnyek leírása, lerajzolása, ill. a történetük kitalálása, hogy vajon miért is kell három kapuval is őrizni ezt az országot.

A projekt során a gyerekek digitálisan és papír alapon is dolgoztak, s mindannyian bemutatták, mi mindent készítettek, s örömmel osztották meg a projekt alatt szerzett élményeiket is, s azt, hogy mi mindent adott hozzájuk. Legtöbben az időbeosztás fontosságát és a sikerélményt emelték ki, de volt olyan is, aki arra jött rá, hogy párban vagy egyénileg szeret jobban dolgozni.