Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

ELTE pedagógus képzésért elismerő oklevél

  • paragvari.hu
  • 2022. december 1.

Dobosné Csoknyai Cecília könyvtáros, történelem, pedagógia és magyar nyelv és irodalom szakos tanár iskolánk szakmai munkájának meghatározó pedagógusa volt a 2021/2022-es tanév végéig, nyugdíjba vonulásáig. Pályáját végig iskolánkban, a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskolában töltötte. Nagy szerepet vállalt az általános iskolás korosztály történelem tanítása terén. Pályafutását sokrétű tevékenység fémjelzi. Nagy tudású, tapasztalt pedagógus, aki tervszerű tudatossággal igyekezett átadni tudását, miközben minden adódó lehetőséget megragadott a gyerekek érzelmi és erkölcsi fejlesztésére, a más tantárgyakban szerzett ismeretek integrálására is. A tantárgyfelosztásból adódóan jó- és szerényképességű osztályokban is tanított. Kitűnően választotta meg az eltérő módszereit a különböző tanulócsoportokban.

Pályafutása alatt több mint egy évtizedig történelem szaktanácsadóként segítette Szombathely, illetve Vas megye történelem szakos pedagógusainak munkáját. Tevékenységében folyamatosan nagy gondot fordított arra, hogy a törvényi háttér ismeretében és a szakmai információk terén egyaránt naprakész ismeretekkel rendelkezzen, ezzel is segítve kollégái munkáját. A történelem tanítást segítő intézményekkel kiváló kapcsolatot alakított ki, mely a múzeumpedagógia módszereinek bevezetését eredményezte az általános iskolákban.

Feladatai között volt több évig az Országos Történelem Tanulmányi Verseny döntőjének szakmai megszervezése, beleértve a feladatlapok összeállítását és a verseny lebonyolítását. Versenyszervező tevékenységét alaposság, magas szintű szakmai tudás, az informatikai eszközök színvonalas használata jellemezte. Feladatíró képzést végzett, ennek köszönhetően az általa elkészített iskolai, vagy verseny feladatlapok tartalmi és formai egysége minőségben és esztétikumban egyaránt motiváló erejűek diák és tanár számára egyaránt.

Osztályfőnökként nevelő munkája mindig céltudatos, következetes volt. Az osztályközösségben normakövető magatartás kialakítására törekedett. Kiemelt figyelmet fordított egymás megbecsülésére, a helyes magatartási szokások kialakítására. Sok türelemmel és időráfordítással sikeresen birkózott meg a különböző szociális háttérből érkező tanulók közösségbe integrálásával.

Munkaközösség-vezetőként a szakmai munka koordinálása, az iskolánk belüli kommunikáció segítője volt. Meglátásaira, véleményére az iskolavezetőség számított, azokat beépítette elképzeléseibe. Dobosné Csoknyai Cecília csendes, visszafogott modorával, segítőkészségével, mindig jobbító szándékú, határozott, őszinte véleményével vívta ki a nevelőközösség szeretetét, megbecsülését.

Pedagógus pályája végéhez közeledve egyre több figyelmet fordított a jövő pedagógus generációjának felkészítésére. Az ELTE Savaria Egyetemi Központjának történelem szakos hallgatói évről évre keresték fel, és választották mentoruknak. Szakmai tapasztalatát, meglátásait szívesen osztotta meg a fiatal pályakezdőkkel, akik tanítási gyakorlataikon mindig nagy figyelemmel kísérték a tanárnő gondolatait, sok hasznos ismeretet, módszert tanultak tőle. Büszkeségre ad okot az a tény is, hogy a jelenlegi nevelőtestületben 3 kolléga tanít, aki egykori mentorált hallgató volt.

Szakmai tudására, önzetlen feladatvállalására és emberségére való tekintettel, illetve a pedagógus pályán eltöltött 40 év munkájának elismeréseként az alábbi elismeréseket érdemelte ki a közelmúltban:

  • 2017. évben a Szombathely MJV által adományozott Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj I. fokozatát.
  • 2017. évben a nevelőtestületünk szavazata alapján szakmai munkájának és a nevelőtestületen belüli segítő, támogató munkájának elismeréseként, megbecsüléseként a Paragvári Emlékplakettet.
  • 2022. évben A Szombathelyi Tankerületi Központ elismerő oklevelét a több évtizedig végzett pedagógiai munkáért, osztályfőnöki tevékenységéért, kiemelkedő tehetséggondozásért, az országos tanulmányi versenyek szervezéséért, lebonyolításáért végzett munka elismeréseként, kimagasló mentortanári tevékenységéért.
  • 2022. évben való nyugdíjba vonulásának okán a Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést.

Az elismeréshez szívből gratulálunk! Nyugdíjas éveihez jó egészséget, sok-sok örömöt kívánunk!