Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Iskolánkért Emlékplakett 2020

  • paragvari.hu
  • 2020. június 25.

2005-ben, az iskola 100 éves jubileuma tiszteletére "Iskolánkért Emlékplakettet" alapítottunk, melynek első nyolc példányát azok a már nyugdíjas kollégák és igazgatók vehették át a jubileumi ünnepségeken, akik a gyermekekért, az iskoláért kiemelkedően sokat tettek.

Így részesült e kitüntetésben az alapító domonkos rend képviselője, az iskola volt igazgatói, valamint azok a ma már nyugdíjas kollégák, akik az iskola két alapvető különlegességét, a zenei és a nyelvi tagozatot fél évszázaddal ezelőtt megálmodták, megalapozták, és útjára indították. A 2007-es évtől kezdve minden évben két pedagógus részesül ebben az elismerésben, egy alsó és egy felső tagozatos nevelő. Azok a kollégák nyerték el e kitüntetést, akiknek szakmai munkáját, tehetséggondozó tevékenységét, az iskoláért való önfeláldozását, kollégákkal való együttműködését, segítőkészségét és emberségét a nevelőtestület legkiemelkedőbbnek, legpéldamutatóbbnak találta.

Az emlékplakettet a tantestület tagjainak titkos szavazata alapján idén alsó tagozaton és napköziben dolgozó pedagógusok közül: Teket Márta tanító kapta.

Teket Márta 1984 óta iskolánk tanítója. Napközis nevelőként és osztálytanítóként egyaránt a pálya iránti elkötelezettségről tett tanúbizonyságot. Nagy empátiával fordult a hátrányos környezetből érkező tanulók felé. Szabályrendszere, következetessége egyaránt lehetőséget biztosított minden gyereknek a közösségbe való beilleszkedésre. Osztályfőnökként napi kapcsolatot tartott a szülőkkel, ami munkája eredményességét nagyban segítette. Fejlesztő pedagógusként megteremtette a feltételeit annak, hogy kevésbé jól teljesítő tanítványait is megóvja a kudarctól, eljuttathassa őket képességeik maximumára. Fejlesztő foglalkozásaival nem csak osztálya tanulóit, hanem más osztálybeli gyerekeket is gondozott. A pálya iránti elkötelezettsége, az iskolához való erős kötődése meghatározó volt az itt töltött majd' négy évtizedben. Gratulálunk kitüntetéséhez, további jó egészséget kívánunk!

Az emlékplakettet a felső tagozatban dolgozó pedagógusok közül: Martonné Ruzsa Valéria érdemelte ki.

Martonné Ruzsa Valéria 1987 óta a Paragvári Utcai Általános Iskola pedagógusa. Szakmai tudása, módszertani felkészültsége nagyban hozzájárult az iskola pedagógiai kultúrájának, az oktatás-nevelés színvonalának emeléséhez. Iskolán kívül is aktív. Publikációi, tankönyvírói tevékenysége nagyban hozzájárultak a természettudományos tantárgyak eredményesebb oktatásához, megszerettetéséhez. A Kémia Tanárok Országos Egyesületének aktív tagjaként tavaly elnyerte a Rátz Tanár Úr életműdíjat. Kreativitása, innovációk iránti fogékonysága új meg új utak keresésére, kiépítésére sarkallták. Legyen szó komplex mérőeszköz kidolgozásáról, pedagógiai program vagy helyi tanterv írásáról, minőségbiztosítási rendszer kidolgozásáról vagy pedagógus minősítések segítéséről, szaktanácsadóként, közoktatási szakértőként, kollégaként mindig maximalizmus, a tökéletességre törekvés jellemezte. Osztályfőnökként számtalan programmal, egyéni odafigyeléssel, összetartó és igényes közösségeket formált, tanítványai évtizedek múltán is hálával gondolnak rá. Tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő. Tanítványai a tanulmányi versenyek országos döntőin számtalanszor szerepeltek eredményesen. Tudását munkaközösség vezetőként is szívesen osztotta meg kollégáival. Igényessége, minőségre törekvése minden területen jellemző munkájára. Kollégái munkáját elismerik, eredményeit tisztelik. Gratulálunk kitüntetéséhez, további jó egészséget kívánunk!