Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Iskolánk, a Paragvári

  • A Paragvári Utcai Általános Iskola főépülete
  • képes hivatkozás

Hagyomány és korszerűség, nagyvárosi, belvárosi lét és természetelvűség, személyes boldogulás, tehetséggondozás és közösségi felelősségvállalás, közösségi sport és művészeti tevékenységek, értékcentrikusság. Ez mind a Paragvári.

Iskolánk, a Paragvári a régió egyik legpatinásabb iskolája. A város közepén szép környezetben, nemrég felújított tornyos-romantikus épületegyüttesben tanulnak a gyerekek. Az oktatás során a gyermekek igényeihez alkalmazkodva igyekszünk egyaránt jól használni az épület adottságait, a hagyományos és a korszerű módszereket, eszközöket, megújult közösségi tereket.

  • Az iskola "B"-épületének földszinti közösségi tere

23 interaktív tanterem, 3 jól felszerelt informatikaterem, képzőművészeti, nyelvi és természettudományi szaktantermek szolgálják a gyerekek sokoldalú fejlesztését. Nagy gonddal fásított udvarunk, szabadtéri sporteszközeink, tánctermünk és 3 tornatermünk biztosít mozgási lehetőséget kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt. Udvarunk helyet ad több közösségi rendezvényünknek is. A gyermeknapi forgatag, az őszi szüreti rendezvény, az évről évre megrendezett focibajnokság és a nyolcadikosok ballagása maradandó élményt jelent tanulóink számára.

  • Az iskola "B"-épületének 1. emeleti közösségi tere

Különböző sportágakkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A Kosárpalánta foglalkozások az alsó tagozatos gyermekek sokoldalú mozgásfejlesztését szolgálják, ez egyben előfutára a későbbi kosárlabda edzéseknek, vagy bármely más sportágnak (atlétika, labdajátékok, torna). Az Aligátor Utánpótlás Vízilabda Egyesület már első osztálytól lehetőséget biztosít a vízilabda edzéseken való részvételre. A tanítási órákat követően az egyesület munkatársai busszal értük jönnek, és vissza is hozzák őket a napközibe. Kislányok és fiúk számára egyaránt adott a lehetőség. Az úszástudás nem feltétele a jelentkezésnek, hisz októbertől heti három alkalommal a foglalkozások úszásoktatással kezdődnek.

  • Udvari fitness eszközök

Több mint 60 éve kezdte meg működését iskolánkban a zenei tagozat, mely alakulásának 10. évfordulóján - Kodály Zoltán személyes hozzájárulásával – felvette a Kodály Kórus nevet. Ezekben az osztályokban az alaptantárgyak fontosságán túlmenően kiemelt figyelmet fordítunk a művészeti nevelésre. A zene, képzőművészet, tánc- és filmművészet szépségeinek megismertetésével művészeteket értő és szerető gyermekeket kívánunk nevelni. Szeretnénk, ha ezen értékeket egész életükben kamatoztatni tudnák. Iskolánk életét évről-évre több nagy művészeti projekt színesíti, mely felnőtt-diák kreatív együttműködésével valósul meg. A hangszertanulás lehetőségével élők a szolfézs és a hangszeres oktatást is iskolánkban kapják meg. Zeneis tanulóink évente két önálló hangversenyen mutatják meg tehetségüket, ének-, hangszer- és tánctudásukat a szülők és a város közönsége előtt. A tanév során a Savaria Szimfonikus Zenekarral való közös fellépések és a városi nagyrendezvényeken való aktív közreműködés gazdagítják a művészeti élmények sorát. A közös munka, a sok közös fellépés összetartó, tartós közösséggé formálja zenei osztályainkat. Osztályonként 3-4 tanuló művészeti középiskolában folytatja tanulmányait.

  • A Pál utcai fiúk - Ilyen van?! (2019)

Nagy hagyománnyal bír iskolánkban az idegen nyelv tanítása. Első évfolyamtól a gyerekek heti 2 órában tanulhatják az általuk választott angol vagy német nyelvet. Harmadik osztálytól kezdődően a gyermekek képességeik és a szülők kérése alapján lehetőséget kapnak a választott nyelv emelt szintű tanulására. Negyedik évfolyamtól heti 5 órás idegen nyelv tanulása mellett a 7. osztálytól kezdődően második idegen nyelv tanulására is lehetőségük nyílik. Tanítványaink közül a 8. évfolyam végére 6-8 tanuló középfokú nyelvvizsgát tesz angolból. Német nyelvből többen a középiskola első éveiben szerzik meg nyelvvizsgájukat.

Végzős tanulóink sikeresen felvételiznek és a későbbiek során sikeresen teljesítenek a város gimnáziumaiban és egyéb középiskoláiban.

  • Továbbtanulási mutató a 2019/2020-as tanévben

A tehetséggondozás helyszínei iskolánkban a szakkörök és egyéni foglalkozások. A tantárgyi szakkörök mellett informatika, robotika, mozgókép, tánc, népzene és rajzszakkörön vehetnek részt tanulóink.

Tehetséges diákjaink szaktárgyi, művészeti és sportversenyeken számtalan országos győzelmet és dobogós helyezést szereznek évről évre. Büszkék vagyunk eredményeikre. Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványaink középiskolákban is megállják helyüket. Büszkék vagyunk arra, hogy volt tanítványaink szívesen térnek vissza iskolánkba, hogy beszámoljanak sikereikről. És büszkék vagyunk arra is, hogy sok család generációkon keresztül választja iskolánkat. Tantestületünkben is számos volt tanítvány neveli, tanítja a jövő generációját. Hagyományos értékek és elvek mentén, a változó világhoz alkalmazkodva, a szülőkkel ápolt jó kapcsolat jegyében a gyerekek boldogulását tartjuk szem előtt mindennapjainkban.