Telefon: 06 20 503 6250 - Email: info@paragvari.hu

Városi Pedagógusnap 2019

paragvari.hu

Június 3-án a Bartók Teremben került sor a Városi Pedagógusnapra, melyen az oktató-nevelő munkában kiemelkedően teljesítő dolgozóknak adtak át elismerést Szombathely város vezetői.


Nagy örömünkre, "Szombathely Oktatásügyéért-díj" kitüntetésben részesült Horváthné Szalay Gabriella tanítónő, iskolánk igazgatóhelyettese.

Horváthné Szalay Gabriella 1998 óta iskolánk pedagógusa. A pedagóguspálya minden lépcsőfokát bejárta. Pályáját napközis nevelőként kezdte, majd tanítói feladatokat látott el. Jelenleg a 750 fős iskola alsó tagozatos munkájáért felelős igazgatóhelyettese.

Pedagógiai tevékenységét minden területen a szakma iránti elkötelezettség, megalapozott tudás és hatalmas munkabírás jellemzi. Tanítóként, osztályfőnökként a jó közösség kialakítása mellett kiemelt figyelmet fordított a tehetséggondozásra. Tanítványai rendszeres résztvevői voltak az anyanyelvi versenyek országos döntőinek, ahol mindig kiemelkedő eredményeket értek el. Tudását, tapasztalatát, saját eszközeit mindig szívesen osztotta meg kollégáival, gyakorló hallgatóival egyaránt.

Ezt a szakmai lendületét, elkötelezettségét igazgatóhelyettesként sem veszítette el. Akár magyar nyelv és irodalmat, akár természetismeretet tanít, mindenben a gyermekközpontúságra, a tapasztalati úton történő ismeretszerzésre törekszik. Tehetséges tanítványait változatlan lelkesedéssel és szakértelemmel készíti a tanulmányi versenyekre, melynek eredményessége változatlanul megmutatkozik az országos döntőkön.

Fejlesztő pedagógusként nagy hozzáértéssel és empátiával irányítja az iskola fejlesztő tevékenységét, a leszakadó, SNI-s és BTM-es tanulók fejlesztését, gondozását. Az eredményesség érdekében kiváló kapcsolatot épített ki a Nevelési Tanácsadóval és a Szakértői Bizottsággal egyaránt. Ő a felelős e gyermekek szakmai anyagának nyilvántartásáért, nyomon követéséért, melyet nagy odaadással, végtelen precízséggel végez.

Az önértékelések és minősítő vizsgák, minősítő eljárások irányításában, beosztásában és szakmai támogatásában is oroszlánrészt vállal. Nagy szakmai tudással és hozzáértéssel segíti a portfóliók elkészítését, a gyakornokok és Ped II-be készülő pedagógusok felkészítését a helyszíni eljárásokra. Ennek érdekében rengeteg órát látogat, azok megbeszélése nagy segítségére van kollégáinknak.

Az elsős beiskolázás előkészületei, az iskolakóstoló, nyílt nap megszervezése önálló feladata, melyet évről-évre végtelen precizitással, odafigyeléssel és határtalan igényességgel végez. Munkája eredménye, hogy iskolánk nem küzd beiskolázási gondokkal.

Az ő feladata a „…haza, nemzet és nyelv…” műveltségi vetélkedő alsó tagozatos megszervezése és rendezése, melyet iskolánk a város iskolái számára rendez több mint egy évtizede. Az egész napos rendezvény, mely több mint száz főt mozgat minden alkalommal, nagy sikerrel zárul évről évre, köszönhetően kollégánk lelkiismeretes munkájának.

Igazgatóhelyettesi alapfeladatait, a tantárgyfelosztás elkészítését, helyettesítési beosztásokat, napi programok szervezését nagy gonddal végzi. Szakértelmét, tudását kollégái elismerik, tisztelik. Nagyra értékelik, hogy a napi feladatok elosztásában mindig törekszik az egyéni gondok, problémák orvoslására is.

Vezetőségünkben, munkaerő gazdálkodásunkban pótolhatatlan az emberismerete, szakmai megbízhatósága, precizitása és határtalan munkabírása. Horváthné Szalay Gabriella iskolánk emblematikus személyisége, igazgatóhelyettesként a vezetőség irányadó tagja.

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Elérhetőségeink:

Paragvári Utcai Általános Iskola
9700, Szombathely, Paragvári u. 2.
OM-kód: 036614

Titkárság: 06 20 503 6250
Étkeztetés: 06 20 503 6414

Nárai: 06 30 313 9678

Internet:

Email: info@paragvari.hu
Honlap: www.paragvari.hu