Telefon: 06 20 503 6250 - Email: info@paragvari.hu

Iskolánkért Emlékplakett 2018

Kőváriné Fekete Marietta

2005-ben, az iskola 100 éves jubileuma tiszteletére "Iskolánkért Emlékplakettet" alapítottunk, melynek első nyolc példányát azok a már nyugdíjas kollégák és igazgatók vehették át a jubileumi ünnepségeken, akik a gyermekekért, az iskoláért kiemelkedően sokat tettek.


Így részesült e kitüntetésben az alapító domonkos rend képviselője, az iskola volt igazgatói, valamint azok a ma már nyugdíjas kollégák, akik az iskola két alapvető különlegességét, a zenei és a nyelvi tagozatot fél évszázaddal ezelőtt megálmodták, megalapozták, és útjára indították. A 2007-es évtől kezdve minden évben két pedagógus részesül ebben az elismerésben, egy alsó és egy felső tagozatos nevelő. Azok a kollégák nyerték el e kitüntetést, akiknek szakmai munkáját, tehetséggondozó tevékenységét, az iskoláért való önfeláldozását, kollégákkal való együttműködését, segítőkészségét és emberségét a nevelőtestület legkiemelkedőbbnek, legpéldamutatóbbnak találta.

Az emlékplakettet a tantestület tagjainak titkos szavazata alapján idén alsó tagozaton és napköziben dolgozó pedagógusok közül: Libriczné Csákváry Szilvia tanító kapta.

Libriczné Csákváry Szilvia 1983 óta dolgozik iskolánk tantestületében. Az eltelt 35 évben több száz gyermeket tanított a betűvetés titkára, az olvasás fortélyaira és szépségére. Nevelő-oktató munkáját magas szintű pedagógiai felkészültség, széles szakmai tájékozottság, tervszerű megfontoltság, céltudatos következetesség jellemzi. Nagy empátiával és szakmai tudással fordul a leszakadni látszó, segítségre szoruló gyermekek felé. A tehetséges tanulóknak is megad minden lehetőséget, hogy képességeiket kibontakoztathassák. Nemcsak türelmes, megértő, hanem rendszeres, következetes és igényes is. Aki egyszer megtapasztalta szeretetteljes, megértő ám következetes és kiszámítható tanítói munkáját, rendszerint második, harmadik gyermekének is őt kérték elsős tanítóul. És nem csalódtak. Az osztályából kikerülő gyermekek mindig stabil tudással, képességeiknek megfelelő felkészültséggel léptek tovább harmadik osztályba. Szerény, csendes ám határozott egyéniségével, önzetlen segítőkészségével kivívta kollégái szeretetét, bizalmát, megbecsülését. Az elkövetkező évekre sok örömöt, szeretetet, és jó egészséget kívánunk! Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Az emlékplakettet a felső tagozatban dolgozó pedagógusok közül: Baltavári Andrea érdemelte ki.

Baltavári Andrea 33 éve iskolánk pedagógusa. Pályafutását a gyermekek, a természet és iskolánk iránti elkötelezettség jellemzi. A biológia tanítása, a környezetvédelmi nevelés, az egészségvédelem, tehetséggondozás, verseny szervezés, erdei iskolai programok, szaktanácsadói feladatok ellátása, mentori tevékenység mind-mind része mindennapjainak. Szaktárgyi munkájának eredményességét a város középiskoláiból visszaérkező jó hírnév, visszajáró hálás tanítványai és versenyeredményei fémjelzik. Megalapozott tudással, őszinte hivatástudatból eredő elkötelezettséggel munkálkodik tehetséges tanulóink fejlesztésén, eredményes felkészítésén. Eredményei évről-évre példa értékűek. Tevékenysége nem korlátozódik a szaktárgyi oktatásra. Osztályfőnökként is kiemelkedő munkát végez. E tevékenységét tudatosság, tervszerűség jellemzi. Mindig határozott célok, a tanulók egyéniségéből kiinduló személyiség fejlesztés, a közösség formálása, a nagybetűs emberré nevelés elvei vezérlik. Határozott egyéniség, aki nem fél a véleménynyilvánítástól, a szakma érdekeit szem előtt tartva céljai eléréséért nem riad vissza a konfrontációtól sem. E nyíltságáért tantestületen belül tiszteletnek örvend. Tudását, önzetlen munkabírását kollégái elismerik, megbecsülik. További munkájához sok sikert, örömöt és jó egészséget kívánunk! Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Melléklet

Elérhetőségeink:

Paragvári Utcai Általános Iskola
9700, Szombathely, Paragvári u. 2.
OM-kód: 036614

Titkárság: 06 20 503 6250
Étkeztetés: 06 20 503 6414

Nárai: 06 30 313 9678

Internet:

Email: info@paragvari.hu
Honlap: www.paragvari.hu