Telefon: 06 20 503 6250 - Email: info@paragvari.hu

Beiskolázás a 2018/2019-es tanévre

paragvari.hu

Kedves leendő első osztályos gyerekek és szüleik!


Szeretettel várjuk a kedves szülőket április 12-én 08:00 órától - 19:00 óráig; 13-án 08:00 órától - 18:00 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat ezen az oldalon megtalálják, melyet akár géppel kitöltve kinyomtathatnak, akár letöltés után kézzel kitölthetnek.

Tisztelettel kérjük, hogy a lapot mindkét szülő szíveskedjék aláírni!

Figyelem! A gyermek oktatási azonosítója (OM-azonosítója) az óvoda által kiadott igazoláson szerepel. Ellenkező esetben az óvodában kell megkérdezni!

A jelentkezéskor kérni fogjuk, hogy válaszoljanak az alábbi kérdésekre:

-Milyen idegen nyelvet kíván tanulni gyermekük? (német vagy angol)

-Az osztályfőnök által tanított etikát vagy a hitoktató által tanított hit- és erkölcstan oktatást választják gyermekük számára? (órarendbe építve heti 1 óra)

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal!

-gyermek nevére kiállított személyi igazolvány vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonata

-gyermek nevére kiállított lakcímkártya

-gyermek oltási könyve

-gyermek ötéves státusz lapja (háziorvosnál; védőnőnél beszerezhető)

-az óvoda igazolása (oktatási azonosítóval)

-nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleménye

-Szakértői Bizottság szakvéleménye (ha van ilyen)

A beiratkozás:

-időpontjai:
2018. április 12. (csütörtök) 08:00 órától - 19:00 óráig
2018. április 13. (péntek) 08:00 órától - 18:00 óráig

-helye:
9700, Szombathely, Paragvári utca 2.
"A"-épület I. emelet igazgatói iroda

Üdvözlettel: Paragvári Utcai Általános Iskola

Elérhetőségeink:

Paragvári Utcai Általános Iskola
9700, Szombathely, Paragvári u. 2.
OM-kód: 036614

Titkárság: 06 20 503 6250
Étkeztetés: 06 20 503 6414

Nárai: 06 30 313 9678

Internet:

Email: info@paragvari.hu
Honlap: www.paragvari.hu