„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatBuzás Ildikó a főiskola elvégzése után a Szűrcsapó utcai gyermekrendelőben kezdett védőnőként dolgozni 1988. szeptember 1-jével. Kezdő szakemberként is feltalálta magát, gyorsan megismerte körzetét. Gondozottai rövid időn belül elfogadták, megfogadták tanácsait.2005. augusztus 22. óta - a védőnői átszervezés következtében - iskolavédőnői feladatokat lát el a Dési Huber István Általános Iskolában, illetve a Paragvári Utcai Általános Iskolában, ahol szinte a tantestület tagjává vált. Munkája rendkívüli segítséget jelent az iskola egészségnevelő tevékenységében, a napi balesetek ellátásában és a kötelező vizsgálatok terén egyaránt.

Olyan bizalomra épülő szakmai kapcsolatot alakított ki pedagógusokkal, gyermekekkel, ami példaértékű. Tagja számos egészségügyi szervezetnek, többek között a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, a Magyar Vöröskeresztnek, a Magyar Védőnők Egyesületének és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesületnek. Hosszú évek óta oktató védőnői feladatokat is ellát, ezzel segítve a hallgatókat, hogy megismerjék az iskolavédőnői munka szépségeit, nehézségeit.

Szakmai tudását folyamatosan gyarapítja, rendszeresen jár továbbképzésekre és konferenciákra. Munkáját lelkiismeretesen, megbízhatóan, nagy hivatástudattal végzi. A szülőkkel, pedagógusokkal humánus, toleráns. Munkája során aktívan részt vesz az iskolák mindennapjaiban. Szakmai feladatain túl számos iskolai programon, diáknapokon, sportrendezvényeken, egészségnapokon vesz részt. Évek óta egészségügyi felügyeletet vállal a kőszegi Erzsébet – táborban, ahol 1 héten keresztül óvja – védi a gyerekek testét, lelkét távol a szülői háztól.


Szívből gratulálunk, további munkájához minden jót kívánunk!


Top