Továbbtanulási tájékoztató a 7. osztályos tanulók szülei számáraA középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárást a következő jogszabályok szabályozzák.


• 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet
(A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai)
• 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről - 2. melléklet
(A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben)


E rendelet szerint: Gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük. Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.


A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá – ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen – a jelentkező írja alá. A felvételi lapokat az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskolának akkor is továbbítania kell, ha azt a jelentkező nem írja alá. Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, továbbá akkor sem, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség.


Top