Telefon: 06 20 503 6250 - Email: info@paragvari.hu

Városi Pedagógusnap 2018

Kőváriné Fekete Marietta

Június 4-én a Bartók Teremben került sor a Városi Pedagógusnapra, melyen az oktató-nevelő munkában kiemelkedően teljesítő dolgozóknak adtak át elismerést Szombathely város vezetői.


Nagy örömünkre, "Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj" kitüntetésben részesült Németh Gábor, iskolánk kiváló rendszergazdája.

Németh Gábor 2006 óta iskolánk dolgozója. Szakértelme, az iskola iránti elkötelezettsége, az informatika iránti kimagasló elhivatottsága rányomja bélyegét valamennyi pedagógus eredményeire, napi munkájára.

Feladata az informatikai eszközök felügyelete, karbantartása, a pedagógusok segítése ezek alkalmazásában. A 119 számítógép, 26 projektor, 22 interaktív tábla 42 laptop és 10 tablet működőképes állapotban tartását, folyamatos karbantartását, az új, elérhető szoftverek folyamatos telepítését és frissítését, leltári nyilvántartását teljes önállósággal, lelkiismeretesen végzi.

Kötelező feladatain túlmenően példás igényességgel kezeli és frissíti az általa készített iskolai honlapot. Saját montázsai, filmfelvételei, fotó összeállításai napi betekintést adnak az iskola életébe.

Megteremtette az iskola teljes informatikai hálózatát, munkájának köszönhetően valamennyi tanteremben elérhetővé vált az internet, minden teremben van használható számítógép. Ezeket rendszeresen karbantartja, jelszózza, bővíti.

Általa írt program vezérli iskolánk csengetési rendjét. Az intézményen belüli kommunikációban hatalmas előrelépést jelentett az az információs digitális tábla, melynek programját ő szerkesztette, s melynek karbantartását, frissítését folyamatosan végzi.

Az interaktív táblák bevezetése óta folyamatos fejlesztésekkel, saját maga által írt programokkal segíti a pedagógusok munkáját. A táblafelületek naprakész állapota, az oktatóprogramok elérhetősége és frissítése mind neki köszönhetők.

Az informatikai eszközök használatában végtelen türelemmel segíti a kollégákat tanácsaival, órai közreműködésével egyaránt.

Művészeti tevékenységünknek is aktív részese. A gyerekek média szakköri munkájának, az iskolai ünnepélyek technikai és képi-művészeti megvalósításának pótolhatatlan részese. Nincs rendezvény, megemlékezés, melynek tartalmához, formai megvalósításához ne tenne hozzá értékes elemeket.

E szerteágazó tevékenységet olyan szerény természetességgel és önállósággal végzi, hogy a nevelőtestület szívében kiemelkedő helyre tett szert. Nincs olyan beszámoló, olyan munkaközösségi feljegyzés, melynek utolsó mondata ne a munkája iránti köszönet és hála lenne. Pedagógus kollégáink nagyra értékelik munkáját, tisztelik tudását.

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Elérhetőségeink:

Paragvári Utcai Általános Iskola
9700, Szombathely, Paragvári u. 2.
OM-kód: 036614

Titkárság: 06 20 503 6250
Étkeztetés: 06 20 503 6414

Nárai: 06 30 313 9678

Internet:

Email: info@paragvari.hu
Honlap: www.paragvari.hu